Paris Cenaze Fonu

Başla
AboutUs

Kuruluş Gayemiz

Centre Culturel et Educatif de Pantin derneği bünyesinde “Paris Cenaze Fonu” olarak Fransa'da yaşayan bütün Müslümanların, kederli günlerinde yanlarında olmak, cenazelerinin İslami prensiplere uygun bir şekilde techiz ve tekfinine yardımcı olmak, mevtaya yapılacak dini vecibelerin emin ellerle ifasından sonra, cenazenin özenli bir şekilde memleketine naklini temin etmek, bununla ilgili tüzüğümüzün öngördüğü masrafları karşılamak maksadı ile kurulmuştur.

FONUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN;

Üyelik Şartları Nelerdir?

 • Müslüman olmak
 • Fransa'da ikamet etmek
 • Üyelik form bilgilerini doldurup, gerekli olan giriş ve yıllık aidatı ödemek, (T.C. kökenli Fransız vatandaşı olanlarla fonumuza üye olabilirler.

Not: 60 yaş ve üstü olanların üye olabilmeleri için; bir defaya mahsus olmak üzere mevcut yaşı ile 60 yaş arasındaki farkın yıllık aidatlarını ilk aidatıyla birlikte ödemeleri gerekmektedir. 60 yaş ve üstü olanlar sadece kendileri cenaze fonunun verdiği hizmetlerden faydalanabilirler.

Üyeliğiniz Ne zaman Başlar?

Yaşınıza göre gerekli ilk kayıt ücreti ve aidatın fonumuz hesabına yatırıldığı tarihten 60 Gün sonra üyeliğiniz resmen başlayacaktır. Ölümcül hastalığı (kanser, felç vb) olanların üyeliği ise 90 gün sonra başlar.

Fondan Ayrılma

Cenaze fonundan ayrılmak isteyenler kendi hesabı üzerinden ayrılma talebinde bulunabilirler. Yapılan ödemeler iade edilmez. Ayrıldığı günden itibaren cenaze fonu ile ilişiği kesilmiş olur.

Fonumuza Nasıl Üye Olacaksınız?

Fonumuza üye olmak için, ekte takdim ettiğimiz form okunaklı bir şekilde doldurulur. Cenaze formunun kapakta belirtilen dernek ismine yaşa göre ilk kayıt ve ilk sene aidatı ödeme yapılır. Bundan sonraki aidatlar hatırlatmaya mahal vermeden her sene, ödediğiniz ilk aidat tarihinde cenaze fonunun ödenmesi istirham olunur. Nakit ve çek olarak elden teslim etmek mümkündür. Aidatını zamanında ödemeyenler cenaze fonu hizmetlerinden yararlanamazlar.

Online Başvuru

Sistemimizden online başvuru yaparak ilk kayıt işleminizi başlatabilirsiniz.

Başvurunuz ile ilgili destek için;
+33 09 84 37 47 78 nolu telefondan veya pariscenazefonu@gmail.com‘dan bize ulaşabilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ

ÖLÜM HALİNDE FONUMUZUN VERECEĞİ HİZMETLER NELERDİR?

Resmi makamlar nezdindeki bütün muameleler süratle tamamlanır

İslami esaslara göre yapılması gereken hizmetler ehil eller tarafından ifa edilir.

Cenaze, uluslararası standartlara uygun bir şekilde tabutlanır

Cenaze, en kısa zamanda uçakla memleketine gönderilir.

Cenazeyle birlikte giden bir refakatçı için bilet tarafızmızdan ödenir (cenaze şirketine göre)

Türkiye'deki hava limanından defnedileceği yere kadar ambulansla nakledilir ve masrafı karşılanır

Evde vefat eden üye, ölüm raporu için çağrılan doktor ücreti üstlenilir. Şayet ceset morgda saklı tutulur ise morg ücretleri yakınları tarafından üstlenilir.

Cenazelerinizi Fransa'da defnetmek isterseniz

Cenazelerini Fransa'da defnetmek isteyenlere, fon defnedilecek yere kadar yapılan ambulans nakil masrafını karşılar. Mezar yeri ücreti vs. cenaze sahibi tarafından ödenir. Fransa dışındaki seyahat esnasında vukuu bulan ölümlerde, cenaze sahipleri kendi imkanları ile defnederler. Nakil ile ilgili masraflar belgelendirilmesi halinde fon tarafından ödenir. Türkiye'de iken vefat durumunda nakil ile ilgili masraflar belgelendirilmesi halinde fon tarafından ödenir. Tatil veya bayram günlerinden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan fon sorumlu değildir.

RESMİ İŞLEMLER;

BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Her türlü değişiklikler (adres, medeni hal, doğum vs) fon idaresine en geç 15 gün içerisinde bildirilmek zorundadır. Sorumluluk üyenin kendisine aittir. Değişiklikler bildirilmediği takdirde fon idaresi her türlü kararı alma yetkisine sahiptir.

FRANSIZ MAKAMLARINDAN ALINACAK YARDIMLAR

İslam kültür merkezi birliği "cenaze fonu"'nun, vefat eden üyenin veya yakınlarının herhangi bir kurumdan veya sigortadan alacakları hakları ile hiç bir ilgisi yoktur. Bu haklar tamamen sahiplerine aittir.

ÜYE OLDUĞUNUZU NASIL TESCİL EDECEKSİNİZ?

Müracaat formu cenaze fonunun adresine postaladıktan sonra, fonumuz sizden gelen evrakları değerlendirilir ve üyeliğe kabul ettiğine dair, adresinize üyelik numaranızı belirten dijital üyelik kartı gönderilir. Bundan sonra takip edilecek bütün işlemler bu karta göre yürütülür.

CENAZE FONUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Üyenin kendisi,Eşi,18 yaşından küçük çocukları ve 25 yaşına kadar tahsile devam eden çocukları yararlanırlar. 18 yaşını doldurmuş veya evlenmiş çocuklar, her ne durumda olursa olsun bu fondan anne ve babalarının üzerlerinde yararlanamazlar. Cenaze fonuna kayıt olduktan sonra 18 yaşını dolduran çocuklar bildiri yapılmasına gerek kalmadan yararlanma hakkını kaybederler.

CENAZE SAHİBİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Cenaze vukuunda cenaze sahibi bize en kısa zamanda haber vermeli ve şu evrakları hazırlamalıdır :

 • Üye kartının fotokopisi
 • Cenazenin ölüm raporu
 • Cenazenin kimlik belgesi ( pasaport veya nüfus cüzdanı)

Fon idaresine bilgi verilmeden yapılan nakillerle alakalı masrafları cenaze fonu karşılamamaktadır.

Online İşlemler

Sistemimize online başvuru yapmış üyelerimiz sistemimizden üyelikleri ile bilgilere ulaşabilirler. Geçmiş aidat ödemelerinizi listeleyebilir, aidat ödemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Kayıt ücreti miktarı ne kadardır?

 • 0-39 yaş arası kayıt ücreti 100 Euro
 • 40-44 yaş arası kayıt ücreti 125 Euro
 • 45-49 yaş arası kayıt ücreti 175 Euro
 • 50-54 yaş arası kayıt ücreti 225 Euro
 • 55-59 yaş arası kayıt ücreti 325 Euro
 • 60-64 yaş arası kayıt ücreti 525 Euro
 • 65-69 yaş arası kayıt ücreti 775 Euro
 • 70-79 yaş arası kayıt ücreti 1025 Euro
 • 80 ve üzeri yaş için kayıt ücreti 1525 Euro

2. Yıllık aidat miktarı ne kadardır?

Yıllık aidat 80 Euro’dur.

3. Üyelik ne zaman yürürlüğe girer?

Yaşınıza göre gerekli ilk kayıt ücreti ve aidatın fonumuz hesabına yatırıldığı tarihten 60 Gün sonra üyeliğiniz resmen başlayacaktır. Ölümcül hastalığı (kanser, felç vb) olanların üyeliği ise 24 ay sonra başlar.

4. Türkiye haricindeki ülkelere de nakil yapıyor musunuz?

Evet. Türkiye haricindeki ülkelere defin işlemi değil, havaalanına kadar nakil işlemi yapılmaktadır.

5. Fransa’da defnolunmak istiyorum, yine de fona üye olabilir miyim?

Evet olabilirsiniz. Fonumuz Fransa’da da defin işlemlerini sağlamaktadır, fakat Fransa’daki definlerde üstlendiğimiz masraflar sınırlıdır.

6. Amansız bir hastalığa yakalandım. Fona üye olsam üyeliğim hemen geçerlilik kazanır mı?

Amansız hastalığa yakalanmış olanların Fon üyeliği mümkündür, fakat üyeliği ilk ödemesinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.

7. Başka bir devlette vefat eden üyenin memleketine naklini sağlayabiliyor musunuz?

Fransa haricindeki ülkelerde vefat olması durumunda fonumuz bizzat nakli gerçekleştiremiyor. Bu gibi durumlarda bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluklarından destek alabilirsiniz.

8. 18 yaşından büyük çocuklar ebeveyninin üyeliğinden yararlanabilir mi?

Sözleşme sahibinin 18 yaşını doldurmuş çocukları Mesleki Eğitim veya Okul tahsilinde bulundukları sürece 25 yaşına kadar ebeveyninin üyeliğinden yararlanabilir. Sözleşme sahibinin 18 yaşını bitirmiş fakat Mesleki veya Okul tahsilinde bulunmayan veya Eğitimde bulunup evlenmiş çocukları ebeveyninin üyeliğinden yararlanamazlar. Bu durumda olan çocukların üyelikleri ebeveyni üzerinde kayıtlı olsalar dahi otomatik olarak haber verilmeden kayıtları düşer. Ayrıca kendi adlarına yeni üyelik kaydı yaptırmaları gerekmektedir.

9. Üyenin yükümlülükleri var mıdır?

Her sözleşme sahibi, kendisini ve ailesini ilgilendiren kişisel bilgileri eksiksiz olarak Cenaze Fonu’na 15 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, kişinin sözleşme haklarından yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin; medeni hali, ikamet, adres, telefon ve banka bilgileri değişikliklerinden ibarettir.

10. %100 engelli çocuklar velisi üyeliğinden ne zamana kadar yararlanabilir?

%100 engelli çocuklar velisinin üyeliğinden 18 yaşına kadar yararlanabilir. 18 yaşından sonra engelli kimselere sunulan eğitim kurslarına katıldığı sürece 25 yaşına kadar velisi üyeliğine dahil edilir. 25 yaşından sonra veya eğitim kurslarına katılmıyorsa üyeliği 18 yaşından sonra haber verilmeden düşer. Arzu ederse ayrıca üye olma imkanına sahiptir.

Online İşlemler

Sistemimize online başvuru yapmış üyelerimiz sistemimizden üyelikleri ile bilgilere ulaşabilirler. Geçmiş aidat ödemelerinizi listeleyebilir, aidat ödemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

İLETİŞİM

Adres

221, Avenue Jean-Lolive 93500, Pantin